admin
By admin

Všechna videa

ORTEL – Zůstaň mým domovem

Ten kousek půdy,
tu zem, co rodnou nazývám
tolik lidí život za ní položilo
já se teď sám, sám sebe ptám
čím to, že češství se z nás vytratilo

kam poděla se soudržnost
kam zmizel onen chór,
ten chór, co o sjednocení zpívá
což morálku vlastenců napadl mor
slepý je národ, když tvrdí, že se dívá
teplá voda teče a plyn dává jasný plamen
proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí
mám snad jenom já na duši kámen
co mysl tíží a páteř drolí
ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city
zvlášť v době, co nastává – mí drazí
naše domovy, brzy budou jen kryty
a za nimi násilníci a vrazi

zůstaň mým domovem, bez bojů a válek
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má
prosím zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má

místo jednoty, pokory, síly a rozumu
vládnoucí tělesa kapsy své mastí
hledáme hodnoty ve slevách v konzumu
a za branou vetřelci, zbrojí svou chrastí
až naše památky, klenoty předků
v ruiny a popel se nadobro promění
budeme zpívat si těchto pár řádků
se strachem v slzách tiše a potají

pozdě je prstem vlastizrádce značit
vlastí už nebude tvá rodná zem
kterou nám předali dědové naši
vybojovanou proti všem
snad jednou můj hlas uslyší,
celý ten národ, pro který dýchám
až výbuchy světových velmocí utiší,
zakřičí tato prosba má do ticha

zůstaň mým domovem, bez bojů a válek
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má
prosím zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má

zůstaň mým domovem, bez bojů a válek
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má
prosím zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má

Zdroj textu: http://www.supermusic.sk/skupina.php?action=piesen&idskupiny=57283&idpiesne=890792